Close

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Co zawiera projekt architektoniczny w dziale projektów typowych.

 

Projekt architektoniczny jest główna częścią w procesie wydania decyzji pozwolenie na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wymaga zgromadzenia oprócz projektu architektonicznego także pakietu projektów branżowych w którego skład wchodzi:

-projekt konstrukcyjny

-projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej

-projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.O i gazowej

-mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych

-różnego rodzaju opinii, uzgodnień a także zapewnienia o możliwości dostawie mediów itp.

 

Projekt oferowany Państwu składa się z  projektu architektoniczno-budowlanego:

-opisu technicznego
-rzut fundamentów
-rzutów kondygnacji
-rzutu więźby dachowej
-rzutu dachu
-przekrojów
-elewacji
oraz projektu zagospodarowania działki na dostarczonej przez klienta mapie.

 

Projekt architektoniczno-budowlany sporządzony przez nasze biuro wymaga każdorazowo adaptacji do warunków lokalizacji, a także do uwzględnienia decyzji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy.