Close

Koncepcja przebudowy domu wielorodzinnego

Koncepcja rozbudowy i przebudowy domu wielorodzinnego w ZGE Sobieski.

 

Prace projektowe polegać będą na przebudowie istniejących  budynków o różnej funkcji użytkowej.

Obecna część mieszkalna która jest zbliżona elewacją frontową w stronę ulicy zmieni swoje przeznaczenie na funkcję pomocniczo-garażowe . Druga część budynków wybudowana jest z lokalnego kamienia i umiejscowiona jest na tyłach działki w samym ogrodzie, stanie się głównym miejscem zamieszkania dla rodziny wielopokoleniowej.

 

Loading...
Loading...