WIEŻA KONTROLI RUCHU PKP

Rozmowy o koncepcji wieży kontroli ruchu PKP trwają...

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA STADIONU SPORTOWEGO MCKiS W JAWORZNIE

Przystępując do projektu założyliśmy zaprojektowanie nowoczesnej zabudowy w rozsądnej cenie i wpisującej się w charakter całego sportowego miejsca.

Całość założenia podzieliliśmy na dwie części, boisko treningowe oraz zaplecza sportowe i kory tenisowe. Boisko treningowe przewidzieliśmy w północna-wschodniej części działki tak aby móc wykorzystać szpaler drzew które będą zarazem tworzyć idealne tło.

Ze względu na spadek terenu zaproponowaliśmy umieści boisko treningowe na wyższym poziomie które równało by się z boiskiem głównym natomiast kory tenisowe z zapleczem w części zachodniej działki w obniżeniu terenu.

Główna idea urbanistyczna zakłada połączenie nowych obiektów sportowych z już istniejącym boiskiem głównym. Aby scalić twe dwa środowiska ze sobą wykorzystaliśmy wykreowania pasa zielni biegnącego wzdłuż ulicy Krakowskiej. Powstało tym samy coś na kształt Plant które maja służyć jako strefa rekreacyjno-wypoczynkowa. Teren ten obsadzony będzie rożnego rodzajami trawami ozdobnymi o zróżnicowanej wysokości.

Starą alejkę wzdłuż ulicy przekształciliśmy na ciąg ścieżki rowerowej natomiast przez środek założenia strefy zielonej utworzyliśmy nowy deptak. Wzdłuż ciągu pieszego przewidzieliśmy utworzenie elementów małej architektury w postaci ławek, siedzisk oraz koszy na śmieci. Całość deptaku podświetlona będzie po zmroku.

Strefa zielonych plant została tak przemyślana, aby odgradzała ruchu kołowy od całego założenia sportowo-rekreacyjnego. Wzdłuż ulicy Krakowskiej przewidziano umiejscowienie wydzielonych parkingów dla samochodów osobowych. W strefie tej przewidziano także zaprojektowanie nowej drogi przeciwpożarowej która obsługiwać będzie dwa boiska sportowe.

PROMETHEUS

Konkurs na super szybki komputer ,,PROMETHEUS''

Loading...
Loading...